Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. ks. Marcina Strzody 7

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000766125

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 • poprawy gospodarki odpadami, a w szczególności technologii ich odzysku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
 • poprawy bezpieczeństwa energetycznego odzysku surowców energetycznych ze złóż antropogenicznych,
 • racjonalizacji podejścia do odnawialnych źródeł energii i czystych technologii węglowych,
 • ochrony środowiska na terenie RP ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji śląskiej i terenów przemysłowych,
 • ochrony klimatu poprzez zmniejszenie emisji cO2 i innych zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych,
 • poszerzania świadomości społecznej względem nowych technologii energetycznych i gospodarki odpadami.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych