Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Śląski

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

m.trzemzalski@interia.pl dancefloor

KRS:

630170

Polskie Towarzystwo Taneczne jest stowarzyszeniem kulturalno-sportowym promującym ruch taneczny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:

 • upowszechnianie ruchu tanecznego poprzez prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,
 • organizowanie współzawodnictwa sportwego w dyscyplinach tanecznych,
 • wspólna praca członków nad rozwojem ruchu tanecznego, zgodnie ze statutem i uchwałami programowymi walnych zjazdów PTT oraz uchwałami zarządu głównego,
 • upowszechnianie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego i sportowego ruchu tanecznego, w celu stałego podnoszenia jego poziomu,
 • dążenie do zrzeszania i integrowania wszystkich osób związanych z tańcem także symaptyków tego ruchu,
 • oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia poziomu kultury i obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich oraz rozwijanie aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i artystycznej,
 • rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, pogłebianie zamiłowań do sztuki tanecznej oraz aktywnej uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej,
 • reprezentowanie sportowego tańca towarzyszkiego i innych form tanecznych wobec organów i instytucji centralnych oraz forum międzynarodowym,
 • ochrona praw i interesów, w tym także zrzeszonych podmiotów,
 • organizowanie, propagowanie i popularyzacja tańca jako formy ruchu, rehabilitacji, motywacji, wypoczynku i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie, propagowanie i popularyzowanie tańca jako formy ruchu, motywacji, wypoczynku i stylu życia w klubach, szkołach tańca i innych obiektach, w których prowadzona jest działalność sportowa, oświatowa, kulturalna, zdrowotna i rekreacyjna.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych