Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział kolejowy w Gliwicach

Kategorie:

  • ekologia, ochrona środowiska
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dubois 12

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

667-642-226

Strona www:

 

KRS:

2418

 

PTTK Oddział Kolejowy Gliwice organizuje rajdy piesze i rowerowe na terenie Śląska i w innych rejonach Polski, szczególnie w górach. Propaguje nasz region w kraju. Poprawia i uzupełnia szlaki turystyczne rowerowe i piesze. W wielu rejonach są szlaki rowerowe pod naszym szyldem. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportu – Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

Dyżury w każdy wtorek w godzinach 14-17 – ul. Dubois 12

print