Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Res Economica

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice


Celem działania jest:

a. edukowanie ludzi młodych w zakresie ekonomii, socjologii, politologii oraz historii,

b. inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych młodzieży,

c. propagowanie modeli ekonomicznych austriackiej szkoły ekonomii,

d. promowanie mechanizmów gospodarki rynkowej,

e. promowanie kultury oraz propagowanie idei konserwatywno-liberalnej oraz libertariańskiej,

f. wspieranie działalności swoich członków w zakresie działalności edukacyjnej.


print