Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Rycerska Kadra Polski

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602 329 444

E-mail:

damian.lakomski@rycerskakadra.pl

KRS:

0000704904

Celem stowarzyszenia jest promowanie sportowych walk rycerskich.

 • Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportowych walk rycerskich, profesjonalnych i amatorskich,
 • wsparcie i upowszechniania kultury fizycznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontakt:

532 680 071 lub 695 052 047, w godz. 6:00-22:00

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych