Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Rycerska Kadra Polski

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35/1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

532 680 071

E-mail:

damian.lakomski@rycerskakadra.pl

Strona www:

www.rycerskakadra.pl

KRS:

0000704904

Celem stowarzyszenia jest promowanie sportowych walk rycerskich.

 • Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportowych walk rycerskich, profesjonalnych i amatorskich.
 • Wsparcie i upowszechniania kultury fizycznej.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Damian Łakomski tel 532 680 071 lub 695 052 047, w godz. 6:00-22:00

print

Zgłoszenie organizacji do bazy