Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

RYCERSKA KADRA POLSKI

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35/1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

damian.lakomski@rycerskakadra.pl

KRS:

0000704904

Celem stowarzyszenia jest:

propagowanie historii i średniowiecznych sztuk walki

 • Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportowych walk rycerskich, profesjonalnych i amatorskich
 • Wsparcie i upowszechniania kultury fizycznej
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy