Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Śląska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego „Parasol”

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz użaleznionych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-283-338

E-mail:

parasol.fundacja@gmail.com

Strona www:

www.fundacjaparasol.org.pl

KRS:

551604

Podstawowym celem fundacji jest ochrona i promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Do szczegółowych celów fundacji należą:

 • promowanie działań z zakresu ochrony i zachowania zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie zachowań i umiejętności pozwalających na radzenie sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu z wykorzystaniem osobistych zasobów,
 • wspieranie rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i utrzymania satysfakcjonujących relacji osobistych, rodzinnych i społecznych,
 • propagowanie idei elastyczności psychologicznej, uważności, akceptacji i zaanagażowania w różnych obszarach aktywności człowieka,
 • kształtowanie postaw umożliwiających każdemu przeżywanie życia w zgodzie z własnymi wartościami,
 • stwarzanie możliwości poszerzania wewnętrznej przestrzeni psychologicznej i harmonijnego rozwoju,
 • podejmowanie działań poszerzających wiedzę i kompetencje osób zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych