Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Śląska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego „Parasol”

Kategorie:

  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500-283-338

E-mail:

parasol.fundacja@gmail.com

Strona www:

www.fundacjaparasol.org.pl

KRS:

551604

Podstawowym celem fundacji jest ochrona i promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Do szczegółowych celów fundacji należą:

– promowanie działań z zakresu ochrony i zachowania zdrowia psychicznego,

– rozwijanie zachowań i umiejętności pozwalających na radzenie sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu z wykorzystaniem osobistych zasobów,

– wspieranie rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i utrzymania satysfakcjonujących relacji osobistych, rodzinnych i społecznych,

– propagowanie idei elastyczności psychologicznej, uważności, akceptacji i zaanagażowania w różnych obszarach aktywności człowieka,

– kształtowanie postaw umożliwiających każdemu przeżywanie życia w zgodzie z własnymi wartościami,

– stwarzanie możliwości poszerzania wewnętrznej przestrzeni psychologicznej i harmonijnego rozwoju,

– podejmowanie działań poszerzających wiedzę i kompetencje osób zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego.

print