Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Zwycięstwa 36

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 230-48-79

E-mail:

biuro@sfwp.gliwice.pl

Strona www:

www.sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną, doradczą. Realizuje projekty społeczne na rzecz m.in. społeczności lokalnej, tj. osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, seniorów, młodzieży oraz osób które chcą się przekwalifikować.

Misją ŚFWP jest wspieranie przedsiębiorczości i promowanie jej.

Godziny pracy 7.30 – 15.30

Osoby do kontaktu: 32 230 48 79, 501 345 095

Misją Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i promowanie jej.

W statucie, jako cele działalności Fundacji określono:

 • Promowanie oraz pomoc materialna i organizacyjna prywatnej przedsiębiorczości w stosunku do osób bezrobotnych,
 • Kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku i regionu,
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, które służą reorientacji zawodowej w celu podejmowania prywatnej przedsiębiorczości,
 • Tworzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości poprzez ich promocję w zakresie wykazywania zalet samodzielnej działalności, organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami i udzielanie pomocy organizacyjnej.

Cele działalności Fundacji są integralnie związane z potrzebami i wymaganiami regionalnego rynku pracy. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych,
 • Podejmowanie działań na rzecz drobnej przedsiębiorczości w tworzonych inkubatorach,
 • Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenie może służyć w realizacji celów Fundacji,
 • Udzielanie pomocy finansowej małym przedsiębiorstwom organizowanym przez bezrobotnych.

Poza stałą działalnością programową realizujemy celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych