Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIA EDUKACJI QUARTA RATIO

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest:

 • inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w miłości i szacunku do ludzi, zwierząt i roślin,
 • działania edukacyjne w celu ochrony środowiska naturalnego,
 • podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego, naukowego i duchowego człowieka we wszystkich grupach wiekowych,
 • poszanowaniu praw człowieka oraz praw zwierząt,
 • podejmowanie działań z zakresu: edukacji ekologicznej w mieście, z naciskiem na środowiska wiejskie, przeciwdziałaniu cierpieniu wszelkich istot żyjących na ziemi, edukowaniu ludzi w kierunku zaprzestania zabijania, poniżania i powodowania cierpienia wszelkiego stworzenia, pomocy i wspieraniu organizacji oraz osób prywatnych niosących pomoc wszelkiemu stworzeniu, zapobiegania patologiom społecznym, zwłaszcza przejawom zacofania cywilizacyjnego w obszarze współistnienia pomiędzy gatunkami, ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego,  ekologii,  kontrolowania, komentowania oraz piętnowania poczynań zmierzających do niszczenia środowiska naturalnego,
 • podejmowanie działań na rzecz osób i stworzeń pokrzywdzonych przez los i innych ludzi,
 • podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu racjonalnego planowania zaludnienia ziemi,
 • promowanie edukacji nieformalnej,
 • animowanie inicjatyw obywatelskich oraz działań promujących postawy patriotyczne,
 • podejmowanie inicjatyw kulturalnych,
 • kształtowanie i budzenie świadomości jednostek ludzkich w dziedzinie: uświadomienia i wskazania sposobów na poznawanie swojej prawdziwej natury.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych