Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Rogera 12

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

522293


Celem stowarzyszenia jest organizowanie i propagowanie działalności sportowej i wychowawczej w celu:

  1. dbania o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli,
  2. zapewnienia mieszkańcom Polski, a w szczególności dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie wyczynowym, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
  3. kształtowania u członków Akademii wysokich wartości fizycznych i moralnych,
  4. zapewnienia kibicom, zawodnikom, trenerom widowisk o wysokich walorach sportowych i estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku, rekreacji i wychowania.


print