Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice

Kategorie:

  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jasna 31

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

576092


Celem działania stowarzyszenia jest:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3. działalność charytatywna,

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych,

6. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,

7. promocja i organizacja wolontariatu.


print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych