Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego CORNILLEAU

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Pana Twardowskiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

635310


Celem Stowarzyszenia jest:

– rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej i dorosłych,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych,

– integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,

– wspieranie i upowszechnianie sportu, kultury i sztuki oraz integrowanie środowisk:

a. niepełnosprawnych,

b. uzależnionych (m.in. od alkoholu, narkotyków, hazardu, Internetu),

c. osób współuzależnionych,

d. ofiar przemocy,

– podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patolofii i przemocy w rodzinie,

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


print