Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie „AKTYWNY OBYWATEL”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

787 677 194

E-mail:

kontakt@aktywnyobywatel.org

Strona www:

www.aktywnyobywatel.org

KRS:

0000561535

Stowarzyszenie dąży do:

 • Popularyzowania idei wolności i własności prywatnej.
 • Wspierania lokalnych inicjatyw społecznych.
 • Kształtowania postawy obywatelskiej i rozwiązań ustrojowych w duchu wolnościowych.
 • Wspierania przedsiębiorców i działalności gospodarczych.
 • Popularyzowania udziału w życiu publicznym.
 • Propagowania idei samorządności.
 • Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

Prezes: Michał Palatyński 787 677 194, michalpalatynski@yahoo.com

print