Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Okrzei 20

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

109208


Celem działania stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami i rodzicami; przekształcanie własnych tradycyjnych systemów szkolnych na zindywidualizowanie, autorskie, wszechstronnie kształtujące i wychowujące na miarę współczesnych potrzeba i oczekiwań.

2. Upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego.

3. Pobudzanie nowatorstwa pedagogicznego i metodystycznego, stosowanie zachęt moralnych i materialnych.

4. Podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi, pozycji i osiągnięć szkół, szkolnictwa zawdowego i ich nauczycieli.


print