Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie „Alter Alterum Docent”

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest:

  • krzewienie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prawnej dzieci i młodzieży,
  • szerzenie szeroko pojętej etykiety, ze szczególnym uwzględnieniem zasad sovoir vivre′u,
  • propagowanie właściwych postaw obywatelskich oraz patriotyzmu, z naciskiem na pojęcie honoru,
  • przywrócenie uniwersalnych wartości wynikających z filozoficzno – religijnej tradycji kulturowej.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych