Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Altum

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

798-376-850

E-mail:

krzysztof.pachole@gmail.com

KRS:

0000527637

Działania na rzecz dzieci i młodzieży. Promocja muzyki chrześcijańskiej, organizacja koncertów charytatywnych.

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 •  merytoryczne i organizacyjne wspieranie działalności zespołu ALTUM działającego przy stowarzyszeniu,
 • upowszechnianie współczesnej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki chrześcijańskiej,
 • prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży i wśród jej wychowawców (dot. wychowania społecznego, religijnego i fizycznego),
 • promowanie i organizowanie wolontariatu,
 • prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,
 • prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty podzielające cele statutowe stowarzyszenia,
 • koordynowanie, wspieranie i inicjowanie dzieł chrześcijańskich działających na tej płaszczyźnie.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych