Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „PRO ARTE”

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000743597

Celem działania organizacji jest:

 • prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej, społecznej i prospołecznej „poprzez sztukę” na rzecz społeczności lokalnych powiatu gliwickiego, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, grup defaworyzowanych społecznie, mniejszości narodowych, bezrobotnych oraz grup zagrożonych patologią społeczną, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa,
 • wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych,
 • propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, rysunku, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej,
 • zrzeszenie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji oraz ekspresji artystycznej i kulturalnej,
 • wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych