Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Baba Jaga

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Ul. Marii Kownackiej 10

Miasto:

44-113 Gliwice

Telefon:

668 318 873 / 696 491 760

E-mail:

kontakt@babajaga.org.pl

Strona www:

www.babajaga.org.pl

KRS:

0000713305

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Działalność na osób niepełnosprawnych,
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność charytatywna,
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy w dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905).
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych