Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie BJJ FACTORY

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Dzionkarzy 1

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

564135


Celem działania stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i mieszkańców w Gliwicach, ale i na terenie całego kraju oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.

2. Stwarzanie właściwych warunków do uprawniania sportów chwytnych oraz innych sportów ruchowych.

3. Propagowanie rozwoju brazylijskiego jiu jitsu i innych dziecin sportu wśród młodzieży, a także postaw otwartości i tolerancji społecznej.

4. Promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play.

5. Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

6. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.

7. Wspieranie młodych talentów, promocja sportowców i ich osiągnięć.

8. Propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowania wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

9. Wydawanie publikacji.

10. Nagradzanie zawodoników za ich osiągnięcia.


print