Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Carpe Diem

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

602 409 720

KRS:

0000700595

 • Działanie na rzecz turystyki, kultury i rekreacji;
 • Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej;
 • Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu oraz działania w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy