Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne „Nowe Życie”

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • inne
Adres:

ul. Zimorodka 9/5

Miasto:

44-100 Gliwice

 

Celem stowarzyszenia jest m.in.:

– wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej;

– wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem mniejszość narodowych;

– przeciwdziałanie patologiom społecznym;

– prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób pracujących z tymi grupami;

– promocja i organizacja wolontariatu;

– ochrona i promocja zdrowia.

print