Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Od Deski Do Deski

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

607 968 942

E-mail:

stowarzyszednieoddd@gmail.com

KRS:

0000724946

Celem stowarzyszenie jest:

 • Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prywatnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożeniem wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i nieupowszechniane tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości orz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych