Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie EKOGIM10

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • ekologia, ochrona środowiska
  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

668-815-204

E-mail:

stowarzyszenieekogim10@poczta.onet.pl

KRS:

0000499487

Stowarzyszenie Ekogim10 zajmuje się promocją ekologicznego stylu życia poprzez udział członków i sympatyków, uczniów w projektach ekologicznych. Wnioskujemy o granty, dotacje. Realizujemy projekty wojewódzkie i ogólnopolskie. Działalność kierujemy na wsparcie procesu edukacji dzieci i młodzieży.

______________________________________________________________________________________

Celem stowarzyszenia jest działanie polegające na stworzeniu najkorzystniejszych warunków do wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich możliwości, promowanie działalności i wiedzy ekologicznej oraz integracja środowiska szkolnego i lokalnego.

print