Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Ekspertów Normalizacji, Walidacji i Certyfikacji NOWACERT

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601-969-111

E-mail:

jsobstel@nowacert.org biuro@nowacert.org

Strona www:

www.nowacert.org

KRS:

589568

 

Upowszechnianie  świadomości normalizacyjnej, edukacja studentów i absolwentów w zakresie normalizacji, udział e pracach normalizacyjnych, certyfikacja, akredytacja, dyrektywa i rozporządzeń unijnych.

Potwierdzanie efektów kształcenia się przez życie poprzez opisywania kwalifikacji rynkowych oraz certyfikację osób posiadających kwalifikacje zdobyte w systemie pozaszkolnym.

print