Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

792 178 952, 691 503376, 601 802 695

E-mail:

grr@grr.org.pl

Strona www:

www.grr.org.pl

KRS:

630218

Gliwicka Rada Rowerowa jest stowarzyszeniem działającym na rzecz poprawy sytuacji gliwickich rowerzystów. Organizacja skupia się na promocji roweru, poprawie infrastruktury rowerowej i dialogu z miastem Gliwice ws. tworzenia dobrej jakości dróg dla rowerów.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działania na rzecz budowy i rozwoju drogowej infrastruktury rowerowej,
 • popularyzowanie roweru, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście,
 • monitoring działań organów administracji publicznej dotyczących spraw rowerowych,
 • działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów,
 • promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego,
 • lepsze poznanie materii spraw rowerowych w drodze badań i rekonesansów,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
 • działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych