Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie GLIWICZANIE RAZEM – STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Św. Wojciecha 4

Miasto:

44-100 Gliwice


Celem działania organizacji jest integrowanie mieszkańców Gliwic na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów występujących w poszczególnych sferach funkcjonowania miasta, obejmujących w szczególności zagadnienia:

– pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

– ochrony środowiska,

– oświaty, kultury i sportu,

– bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– zagospodarowania przestrzennego miasta i jego osiedli,

– bieżącego funkcjowania miasta i jego osiedli, w tym między innymi należytego utrzymania stanu nawierzchni ulic i chodników oraz czystości osiedli.


print