Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie „Grupa ZVL”

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Toszecka 17

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

496562


Celem stowarzyszenie jest m.in.:

1. uczestnictwo w imprezach rowerowych i innych,

2. rozpowszechnianie rowerowych sportów ekstremalnych,

3. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych,

4. pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych.


print