Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE JEDNO

Kategorie:

 • inne
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

jedno.gliwice@gmail.com

Strona www:

jedno.org.pl

KRS:

0000739107

Celem działania organizacji jest:

 • Działalność w zakresie rozwijania kultu religijnego zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w organizacji wydarzeń chrześcijańskich o charakterze ekumenicznym,
 • Budowanie platformy porozumienia i dialogu chrześcijańskiego,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 • Odnowa i odbudowa życia chrześcijańskiego w wymiarze duchowym i społecznym,
 • Promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie,
 • Propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk pisma świętego,
 • Integracja społeczności chrześcijańskich,
 • Propagowanie wolontariatu.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy