Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Klub Miłośników Turystyki Grzmot-Odrodzenie

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • ekologia, ochrona środowiska
  • kultura i sztuka
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

733-598-983, 502-573-660

E-mail:

kmt.grzmot.odrodzenie@gmail.com

Strona www:

www.chatkaskalankazwardon.blogspot.com

KRS:

325678

Działania edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Rozpowszechnianie kultury i sztuki.

Propagowanie sportu, turystyki i rekreacji wśród młodych ludzi z dużym naciskiem na ekologię i ochronę środowiska.

print