Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Kocham Gliwice

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Folwarczna 18/1

Miasto:

44-100 Gliwice

1. Promocja działań kulturalnych, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych, ochrona elementów kultury narodowej.

2. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej.

3. Promowanie osiągnięć społecznych, gospodarczych, artystycznych i kulturalnych placówek i działalności znajdujących się na terenie miasta Gliwice.

4. Promocja ruchu i zdrowia oraz ochrony środowiska.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w mieście i innych państw.

6. Inspirowanie społeczności do podejmowania działalności artystycznej.

7. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi w życiu miasta.

8 Ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacja,i krajowymi i międzynarodowymi.

9. Promocja regionu w kraju i za granicą.

10. Działanie na rzecz integracji mieszkańców.

11. Wspieranie młodzieży w aktywności artystycznej i kulturalnej.

print