Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • współpraca międzynarodowa
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Zygmunta Starego 6/30

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

info@acmsse.org

Strona www:

acmsse.org/

KRS:

240346


Celem Stowarzyszenia jest krzewienie i popieranie rozwoju inżynierii i nauki o materiałach, w tym o materiałach metalowych oraz obróbki cieplnej metali i ich stopów, o materiałach ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, nanostrukturalnych, biomedycznych i inteligentnych, inżynierii wytwarzania materiałów i produktów oraz inżynierii powierzchni, a zwłaszcza komputerowego wspomagania prac inżynierskich i badań naukowych w tym obszarze, komputerowej nauki o materiałach oraz projektowania inżynierskiego: konstrukcyjnego, materiałowego i technologicznego, a także współdziałanie w szerzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tym zakresie.

Stowarzyszenie od początku istnienia: • organizuje naukowe: kongresy (COMMENT), konferencje (AMME i CAM3S) oraz inne sympozja i seminaria (rejestracja tej formy szkolenia dorosłych w MEN), • uczestniczy w wydawaniu miesięczników Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Archives of Materials Science and Engineering oraz Open Access Library (rejestracja tej formy aktywności w Sądzie Rejonowym),• współpracuje z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz z jednostkami naukowymi.


print