Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Olchowa 48

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

693-394-158

Strona www:

biuro@teatr-a-art.pl

KRS:

www.teatr-a-art.pl

Gliwickie Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium, realizując swoje zadania statutowe, od 2002 r. podejmuje się organizacji i wspierania przedsięwzięć o charakterze kulturalno-społecznym. Działalność obejmuje:

 • poznawanie i pielęgnowanie dorobku kultury regionu, kraju i świata,
 • upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
 • wspieranie działań instytucji kulturalnych i artystycznych, np. teatrów, oper, zespołów artystycznych,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, fundacjami, urzędami,
 • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej poprzez organizowanie kursów, seminariów, warsztatów i prowadzenie działalności wydawniczej,
 • współpraca w tym zakresie z nauczycielami, pedagogami i artystami,
 • podejmowanie pracy twórczej z zakresu kompozycji muzycznych, projektów scenograficznych, choreografii, reżyerii, sztuk plastycznych,
 • inicjowanie działań zmierzających do powstania nowych jednostek artystycznych,
 • prowadzenie działań dotyczących: wyrównania szans, wykluczeń społecznych, resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie; osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • inicjowanie i realizowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy i profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,
 • upowszechnianie idei wolontariatu

Stowarzyszenie współpracuje z gliwickim Teatrem A, w pełni autorskim, impresaryjnym teatrem offowym, które spektakle inspirowane Biblią i tradycją judeo – chrześcijańską, spotykają się niezmiennie z życzliwym przyjęciem widzów w Polsce i za granicą.

 

print