Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Kulturalne SAHAJA YOGA

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
  • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Grójecka 70A (kor. ul. Asnyka 27/10 Gliwice)

Miasto:

02-359 Warszawa

Telefon:

668-446-273

E-mail:

gliwice@sahajayoga.pl

Strona www:

www.sahajayoga.pl

KRS:

270673

Popularyzacja wiedzy nt. Sahaja Yoga. Działania na rzecz poznawania kultury i wartości intelektualnych świata. Działania na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności rasowej, kulturalnej i światopoglądowej. Prezentacja i wdrażanie metod zwalczających uzależnienia oraz walka ze stresem i jego skutkami.

print