Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie „Kulturalni dla Gliwic”

Kategorie:

  • kultura i sztuka
Adres:

Rynek 15

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000688341

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie działalności artystów z regionu Górnego Śląska, a zwłaszcza powiatu gliwickiego. Stowarzyszenie będzie także organizować wsparcie doradcze oraz finansowe skierowane do osób wykluczonych, które mimo ukończenia szkół wyższych, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego znajdują się w trudnej sytuacji zawodowej bądź pozostają bez zatrudnienia.

print