Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”

Adres:

ul. Zwycięstwa 17/3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 777-30-01

E-mail:

dlagliwic@mieszko.org.pl

Strona www:

www.dlagliwic.pl

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju Gliwic i okolicy
 • propagowanie wiedzy na temat historii i tradycji Gliwic,
 • działania na rzecz informowania mieszkańców o życiu miasta,
 • wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w Gliwicach,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców Gliwic,
 • promowanie wśród mieszkańców idei społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działania na rzecz ochrony wolności słowa, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działalność w zakresie propagowania sportu i rekreacji na terenie miasta i okolic,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność w zakresie ekologii zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych