Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Transferu Innowacji SINECO-EUREKA

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • inne
  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
  • współpraca międzynarodowa
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-925-030

E-mail:

janek@sownet.pl

KRS:

323172


Organizacja konferencji:

– efektywność energetyczna budynków

– wykład „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w świetle wypadku w elektroniwni FUKUSHIMA”.


print