Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie na rzecz promocji wiedzy, zdrowia i przedsiębiorczości „POTENCJAŁ”

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • kultura i sztuka
  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Toszecka 25b

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

32 270-57-54

E-mail:

zsme@zsme.edu.pl

KRS:

155636

 

1. Prowadzenie działań na rzeczmłodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób starszych.

2. Współdziałanie w projektach dotyczących wejścia na rynek pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu.

3. Wspieranie działań pozazawodowych kobiet.

4. Przygotowywanie wolontariuszy do zadań na rzecz Gliwickiego Hospicjum.

print