Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Nadzieja”

Kategorie:

  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Studzienna 6

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

518-174-361

E-mail:

nadzieja-stowarzyszenie@wp.pl


Działania na rzecz osób poszkodowanych przestępstwem, pomoc w prowadzeniu spraw sądowych i administracyjnych, pomoc osadzonym w przejściu do życia po odbyciu kary.

 

Zbigniew Mikołajczyk, tel. 511-336-130


print