Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Pomocna Dłoń” w Gliwicach

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Kozielska 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 32 230-67-91

E-mail:

zol@autograf.pl

Strona www:

 

KRS:

252980


Realizujemy szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działamy na rzecz wyrównywania ich szans.


print