Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSO nr 10 w Gliwicach „Jedynka”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zimnej wody 8

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

781 220 517

E-mail:

jedynka@zso10.gliwice.pl

KRS:

620592

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:

 • edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej, prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • na rzecz rozwoju wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku do drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • na rzecz aktywizacji zawodowej,
 • charytatywnej,
 • na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki,
 • na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii,
 • upowszechniającej aktywne formy spędzania wolnego czasu, w tym turystykę i sport,
 • na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi,
 • promującej przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność,
 • na rzecz poprawy infrastruktury zespołu szkół ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach,
 • na rzecz promowania kreatywnych nauczycieli.

Kontakt:

792 349 744, 32 231 47 32 wew. 15

w godz. 8:00- 15:00

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych