Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów Rzeczypospolitej

Kategorie:

  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Górnych Wałów 22/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

609973


Celem działania Stowarzyszenia jest:

– działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,

– tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,

– popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki oraz twórców tych dziedzin,

– reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,

– troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej,

– dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,

– propagowanie idei przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, humanizacjia techniki i działalności stowarzyszeniowej,

– działanie na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych.


print