Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Nowoczesne Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506060777

E-mail:

nowoczesnegliwice@gmail.com

Cele Stowarzyszenia:

 • Wpływanie na rozwój życia kulturalnego w mieście, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
 • Promowanie wiedzy i postaw proekologicznych.
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 • Wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Wdrażanie zasad integracji europejskiej.
 • Ochrona zabytków kultury i przyrody.
 • Integracja placówek oświatowych.
 • Działalność charytatywna.
 • Pomoc członkom stowarzyszenia.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy