Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Nowoczesne Gliwice

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506 060 777

E-mail:

nowoczesnegliwice@gmail.com

 • prowadzenie kampanii społecznych i zbiórek publicznych na konkretny cel społeczny
 • doradztwo w zakresie działalności społecznej, politycznej i gospodarczej
 • promocja zdrowego stylu życia oraz wiedzy i postaw proekologicznych
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego
print