Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik

Kategorie:

  • kultura i sztuka
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 34 of.

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

697-688-590

E-mail:

son@sonata.info.pl

Strona www:

www.sonata.info.pl

KRS:

3452

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez reprezentowanie ich interesów, poprawy warunków życia, zwiększanie uczestnictwa w życiu społecznym, wyzwalanie inicjatyw, przeciwdziałanie izolacji społecznej, kształtowanie właściwych postaw w społeczności ludzi zdrowych.

 

 

print