Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Gojawiczyńskiej 24/5

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

otwarteumysly@op.pl


Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych niedostosowanych społecznie poprzez edukację, rozwój potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.


print

Zgłoszenie organizacji do bazy