Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział Gliwice

Kategorie:

  • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
  • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

724-869-971

E-mail:

spak-gliwice@wp.pl

Strona www:

www.spak-gliwice.pl

KRS:

552853

Podtrzymywanie i propagowanie ideałów i pamięci działalności Armii Krajowej.

_______________________________________________________________________________________

Celem Stowarzyszenia są w szczególności:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dotyczącej obrony godności , dobrego imienia, pamięci krajowej oraz jej żołnierzy,

2. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3. prowadzenie badań naukowych nad historią Armii Krajowej i organizacjami z niej się wywodzących oraz działalności publicystycznej i wydawniczej,

4. opieka nad rodzinami żołnierzy AK oraz zapewnienie im pomocy charytatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów niepełnosprawnych.

print