Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Kategorie:

  • ekologia, ochrona środowiska
Adres:

ul. Krasińskiego 13

Miasto:

40-019 Katowice

Telefon:

601-337-170

E-mail:

biuro@cp.org.pl

Strona www:

www.cp.org.pl

KRS:

11864


Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawia do podejmowania działań z tego zakresu i udowadnia, że działania takie mogą przynieść firmom wymierne korzyści, w tym ekonomiczne.

W szczególny sposób promujemy nowoczesną strategię ochrony środowiska, zalecaną przez ONZ – Czystszą Produkcję (ang. Cleaner Production – CP). Czystsza Produkcja zakłada zapobieganie zanieszczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania: np. zamiast oczyszczać spaliny – zmień paliwo, zamiast zajmować się odpadem – spraw, by nie powstał on w ogóle, itp.) Pokazujemy też jakimi metodami można poprawić wpływ firm na środowisko. Wszystko po to, aby nasze otoczenie było choć trochę czystsze, a firmy przekonywały się, że ochrona środowiska może być dla nich opłacalna – nie tylko z powodu poprawy wizerunku, ale też dzięki oszczędnościom (mniej zużytej wody=mniejsze opłaty, mniej emicji do powietrza = mniejsze opłaty lub ich brak, itd.).

Naszym podstawowym kursem jest „Akademia Zrównoważonego Produkcji”, adresowana głównie do przedsiębiorców. Podczas Akademii jej uczestnicyw nie tylko zdobywają wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w firmach i innych organizacjach, ale też w praktyczny sposób realizują u siebie przykładową zmianę proekologiczną. Dla zapewnienia uczestnikom motywacji do dalszych działań (aby nie zakończyło się na jednym projekcie) zapraszamy ich do udziału w dwóch rejestrach dla firm odpowiedzialnych ekologicznie i społecznie, które prowadzimy. Bardziej zaawansowany z tych rejestrów, Polski Rejestr Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, zyskał uznanie polskich władz. Minister gospodarki objął ten rejestr swoim patronatem oraz został przewodniczącym jego kapituły.

Podejmujemy też inne działania edukacyjne, informacyjno-wydawnicze, m.in. strony internetowe ww.cp.org.pl i www.prcpio.pl, ogólnopolskie czasopismo „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”), portale społecznościowe – a także konsultacyjno-wdrożeniowe.

Zrzeszamy eskpertów, specjalistów i pasjonatów ochrony środowiska, doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki.

Działamy na terenie całej Polski, w szczególności na Śląsku i Mazowszu. Nasza siedziba – Polskie Centrum Czystszej Produkcji – mieści się w Katowicach, w budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Wydziały Transportu Politechniki Śląskiej.


print