Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie „Pro Zdrowie”

Kategorie:

  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Częstochowska 1/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

552081


 

 

 

Celem Stowarzyszenia są w szczególności:

– podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki oraz innych jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej,

– popieranie rozwoju nauki oraz świadomości w zakresie dietetyki wśród członków stowarzyszenia oraz innych grup społecznych,

– podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

– prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej wśród różnych grup społecznych,

– edukacja żywieniowa społeczeństwa w okresach zdrowia i choroby,

– współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej,

– przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce,

– pomoc medyczna i terapeutyczna dla osób z chorobami układu pokarmowego, krwionośnego, wydalniczego, oddechowego, endokrynologicznego oraz osób z chorobami psychicznymi, nowotworowymi i ogólnoustrojowymi,

– profilaktyka zdrowotna osób zdrowych, dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, osób z grup ryzyka chorób dziedzicznych.

 

 

 


print