Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Przyjaciele Odysei

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Bojkowska 20A

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000699242

Celem Stowarzyszenie jest działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz dzieci i młodzieży, a w szczególności:

  1. Propagowanie idei odysei umysłu – uczenia dzieci i młodzieży kreatywnego myślenia, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pracy zespołowej poprzez przygotowanie i udział w światowej olimpiadzie kreatywności,
  2. Pozyskiwanie środków na rzecz drużyn odysejowych,
  3. Organizowanie zaplecza edukacyjno-technicznego dla realizacji celów odysei.
print