Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

 505 767 780

E-mail:

spk_gliwice@wp.pl

Strona www:

www.spk-gliwice.aq.pl

KRS:

0000322933

SPK działa w celu niesienia pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej zespołom i inicjatywom propagującym wartości kultury w kraju i zagranicą, angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki, podnoszenia kompetencji kulturalnych społeczeństwa, przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, promowanie polskich twórców i ich twórczości w kraju i poza jego granicami.

Prezes Irena Piątkowska tel. 505-767-780,

Wiceprezes Agata Grodzka tel. 516-266-327,

Skarbnik Lidia Golenia-Żydaczewska tel. 502-249-223

print