Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie „Ranger Survival Club”

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jarzębinowa 3

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.ranger.org.pl

KRS:

536804


Popularyzujemy wśród młodzieży i dorosłych postawy patriotyczne i historię wojskowości. Przygotowujemy naszych członków do służby w formacjach mundurowych takich jak Policja, Wojsko i Straż Pożarna, organizujemy szkolenia i zajęcia sportowe. Na zorganizowanie warsztatów z udzielania pierwszej pomocy lub wspinaczki przeznaczymy wpływy z 1% podatku.

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, obronności państwa, ratownictwa medycznego i pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych ukierunkowanej w szczególności na:

– krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki kwalifikowanej,

– promocję sportów obronnych i strzeleckich,

– promocję inicjatyw społecznych podejmowanych przez siły zbrojne RP,

– współpracę z narodowymi siłami rezerwowymi,

– upowszechnianie wiedzy z dziedziny ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy,

– współpracę z lokalnymi strukturami samorządowymi w zakresie pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,

– upowszechnianie wiedzy z dziedziny historii wojskowych i wojska polskiego, w tym kolekcjonowanie umundurowania, wyposażenia i broni palnej.


print