Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”

Kategorie:

  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul Gen. Sikorskiego 134

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

 

KRS:

4449


Stowarzyszenie jest organizacją społeczną osób chorujących psychicznie i ich rodzin oraz przyjaciół i ma na celu:

– zrzeszanie osób chorych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,

– wyzwalanie inicjatyw osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić możliwość kierowania własnym życiem,

– likwidacji barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób chorujących psychicznie i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami,

– artykułowanie i reprezentowanie interesów osób chorujących psychicznie w kraju i na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z poszczególnymi organizacjami innych krajów.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin.


print